Nystu Trønnes

Om

Nystu Trønnes er utskilt fra Gammelstu Trønnes en gang på 1500-tallet, og var i slektseie fram til 1897 da gården ble kjøpt av kommunen.

Året etter opprettet kommunen et aldershjem på gården - Norges første offentlige drevne aldershjem!

Aldershjemmet ble drevet på gården fram til årsskiftet 1977/78 og året etter vedtok kommunestyret at gården skulle bli bygdetun for Stor-Elvdal kommune.

Velkommen til en hyggelig dag med kunnskapsrike, lokale guider!

Åpningstider er lørdag og søndag kl 12.00-16.00 fra 03.07-21 - 08.08-21

Kart

Nystu Trønnes

TypeBygdemuseum

Trønnes, 2480, Koppang

Tlf: 918 34 484