Atnbrufossen Vannbruksmuseum

Om

Atnbru-området er et av de mest verneverdige kulturlandskapene i Innlandet. I den lyse bjørkeskogen finner du Atnbrufossen Vannbruksmuseum og Fossehuset, ved Atnbrufossen der elva Atna renner ut fra Atnsjøen.

Vannbruksmuseet drives av Atnbrufossen vannbruksmuseums forening, som har restaurert det gamle fløtningsanlegget, sag og kraftverket.

Vannbruksmuseet representerer den gamle byggeskikken i tømmer, mens det nye Fossehuset viser moderne bruk av tre som byggemateriale. Fosshuset rommer i dag blant annet utstillinger og konserter.

Et natuskjønt og historisk sted som absolutt er vært et besøk!

 

Kart

Atnbrufossen Vannbruksmuseum og Fossehuset

TypeBygdemuseum

Fv27, 2477, Sollia